DAFTAR NAMA DEWAN HAKIM MTQ JATIM XXV TAHUN 2013 DI SURABAYA


1.   DEWAN PENGAWASKetua  : Drs.K.H.ABDUSSHOMAD BUCHORISekretaris : H.ABD HAMID ABDULLAH, SH, MSiAnggota : a.  H. SOENARYO, SE, M.Si

     
b.  Drs. H. ALI MU’AFA
2.   KOORDINATOR DEWAN HAKIM

   Ketua : Drs. H. M. FACHRUR ROZI, MHI 081358974962


Sekretaris : H.N.Y. SHIROTOL MUSTAQIM, MA  0812300001773.    MTQ Gol. Dewasa & Qira’at 


1 Ketua  : K.H. DZUL HILMI GHOZALI


2 Sekretaris : H. UMAR DJAENI 08123227166

3 Anggota : H.M. FUAD, SH


4 Anggota : H. SHONHAJI


5 Anggota : KH. FATHONI DIMYATI, Lc


6 Anggota : H. MUDAWI MA’ARIF, Lc


7 Anggota : KH. SHOLEHUDDIN GHAZALI
4.    MTQ Gol. Remaja & Cacat Netra 


1 Ketua  : Drs. H. NURUL HUDA, MHI


2 Sekretaris : YULI PRASETYA BUDI, S.Ag 08113645139

3 Anggota : Hj. MUFARROHAH SA’DULLAH, SH


4 Anggota : H. MUDA’I BAKRI


5 Anggota : H. NASRUDDIN 


6 Anggota : Drs. H. ZAINUL ARIFIN


7 Anggota : H. A. JUWAINI
5.    MTQ Gol. Anak-anak & 5 Juz Tilawah :


1 Ketua  : Drs. H. MUSTHOFA, M.Ag


2 Sekretaris : FARID YUSRON, S.Sos, M.Si 081252505555

3 Anggota : H. IMAM SHOFWAN 


4 Anggota : Drs. ABDUL AZIZ RM, M.H


5 Anggota : H. M. SUGENG FATAH


6 Anggota : K.H. ABD QODIR ABD SHOMAD


7 Anggota : ALI MASHUD, S.H.I


8 Anggota : Drs. ADIB MUSTOFA
6.    MTQ Gol. Tartil & MHQ 1 Juz Tilawah :


1 Ketua  : KH. TAMHID TURMUDI


2 Sekretaris : AGUS PRIBADI,S.Pd.I 08123284700

3 Anggota : H. USMAN


4 Anggota : Drs. H. SYAMSUDDIN, M.Ag


5 Anggota : Drs. H. ABD. MU’IN


6 Anggota : Drs. H. TURMUDI


7 Anggota : MOH. GHUFRON, S.Ag


8 Anggota : H. NUR RAHMAD
7.    Tafsir Bahasa Indonesia & Inggris :


1 Ketua  : Prof. Dr. H. ALI AZIZ, M.Ag


2 Sekretaris : Drs. H. ALI WAFA, M.Ag 081331761445

3 Anggota : Hj. MIFTAHUL JANNAH


4 Anggota : DR. H. MUZAKKY MA


5 Anggota : Drs. H. MAKASI, M.Ag


6 Anggota : Drs. H. SANURI, M.Ag


7 Anggota : MOH. SHOFWAN SHOHIB


8 Anggota : H. HAKIM AZIZ, Lc
8.    Tafsir Bahasa Arab & MHQ 30 Juz :


1 Ketua  : Prof. Dr. H. A. ZAHRO, MA


2 Sekretaris : ASEP SUANDI 087758512901

3 Anggota : DR. H. M. AFIFUDDIN


4 Anggota : Drs. H. CHARIRI SHALEH


5 Anggota : Hj. MAHMUDAH HISYAM


6 Anggota : KH. ABDULLAH ZAINI, Lc


7 Anggota : Hj. LULUK ILIYAH


8 Anggota : KH. HUSEIN ALY
9.    MHQ Gol. 10 Juz & 20 Juz :


1 Ketua  : H. AHMAD MUZAKKI, SHI


2 Sekretarsis : A. WACHID ROSYIDIN, S.Ag 085648062472

3 Anggota : Dra. Hj. UMMI HASUNAH, MHI


4 Anggota : Hj. HIMMATUM MARDLIYAH


5 Anggota : H. SAIFUL ANWAR


6 Anggota : Drs. KH. FAISHAL MUQODDAS


7 Anggota : KH. ASYHARI MUTHI’


8 Anggota : H. MASDUQI
10.   Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) :


1 Ketua  : DR.H. SAIFUL JAZIL, M.Ag


2 Sekretaris : Dra. IDA ZETY MAHMUDAH 082330238737

3 Anggota : Drs. H. IMAM THABRONI, MM


4 Anggota : Drs. H. SUYUTHI MISBAH


5 Anggota : H. MAWARDI ABDULLAH, Lc, MA


6 Anggota : Dra. Hj. LUJENG LUTHFIYAH,MHI


7 Anggota : Drs. MOH. SHOLIHUDDIN, MHI
11.   Musabaqah Khatil Qur’an (MKQ) :


1 Ketua  : KH.M. FAIZ ABDURROZAQ


2 Sekretaris : AMBARSARI FATIMAH, S.Pd 08113319721

3 Anggota : Drs. H. AHMAD HUSEIN AR


4 Anggota : H. MIDZHAR AHSAN


5 Anggota : SYAMSUL HUDA


6 Anggota : ANWAR SYAMSUDDIN


7 Anggota : TRUNOJOYO TS
12.   Musabaqah Syarhil Qur’an (MSQ) :


1 Ketua  : KH. D. ZAWAWI IMRON


2 Sekretaris : YULI ASTUTI 081330083514

3 Anggota            : Drs. H. ATHOR SUBROTO, MSi 


4 Anggota : H. AHMAD MUHAJIR


5 Anggota : Hj. HENI HAMDIYAH


6 Anggota : Drs. H. AKHUDIYAT


7 Anggota : Drs. H. IMAM BARMAWI
13.    Musabaqah Makalah Ilmiah Qur’an (M2IQ) :


1 Ketua  : DR.H.ABDUL KADIR RIYADI,MA


2 Sekretaris : Dra. Hj. UMMU CHOIRIYAH HANUM 081330317100

3 Anggota            : DR. Hj. UMMI HANIK


4  Anggota : CHAFID WAHYUDI, M.Fil.I


5 Anggota : ABDUL DJALAL, M.Ag


6 Anggota : Drs. H. M. HADI MASRURI,Lc,MA


7 Anggota : Dr. A. HALIL THAHIR, MHI

1 Komentar

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama